Menu Sluiten

Functiebehoudsystemen


Functiebehoudsystemen

Informatie over functiebehoudsystemensystemen:

Wat zijn functiebehoudsystemen en voor wie is het bedoeld? Hier worden de verschillende oplossingen voor  functiebehoudsystemen besproken. Functiebehoudsystemen houdt in dat een transmissiepad, een fysieke verbinding, die dient voor de overdracht van informatie of energie tijdens een brand, gedurende een bepaalde tijd gewaarborgd blijft. In het geval van brandalarmsystemen en ontruimingsalarmsystemen is deze tijd 30 minuten.

Belangrijke details voor functiebehoudsystemen zijn dat de isolatie van de kabel niet waterdicht is, dat de buigradius van een kabel ten minste 10 tot 15 maal de diameter van de kabel moet zijn en dat boven een functiebehoudsysteem kabel niets mag worden gemonteerd dat een lagere rating heeft, zodat de kabel in geval van brand kan worden beschadigd. Info over functiebehoudsystemen

Berichtgeving over Functiebehoudsystemen

Aan de prestatie eisen voor functiebehoudsystemen kan alleen worden voldaan wanneer een kabel voor functiebehoudsystemen wordt gebruikt in combinatie met het draagsysteem voor de kabel voor functiebehoudsystemen en het bevestigingsmateriaal.

Voor al deze onderdelen moet een certificaat kunnen worden overgelegd. De mate van functiebehoudsystemen wordt bepaald door de laagste classificatie van een van de onderdelen. Er moet ook rekening worden gehouden met het oppervlak waarop het draagsysteem moet worden gemonteerd.

Functiebehoudsystemen kunnen op verschillende manieren worden bereikt, bijvoorbeeld door de bekabeling en de ophanging ervan zodanig te ontwerpen dat aan de eis wordt voldaan, door constructieve oplossingen, waarbij de kabel zodanig in een beschermd materiaal wordt ondergebracht dat aan de eis wordt voldaan, of door technische oplossingen, waarbij een elektrisch circuit ervoor zorgt dat aan de eis wordt voldaan.

De transmissiewegen voor brandalarminstallaties en ontruimingsalarminstallaties die hun functie behouden, moeten na een brandalarm nog ten minste 30 minuten blijven functioneren.

Het is mogelijk dat in een programma van eisen een eisende partij, bijvoorbeeld de brandweer of een verzekeringsmaatschappij, aanvullende eisen stelt.

Het functiebehoudsystemen van kabels moet gecertificeerd zijn volgens verschillende normen. Dit betekent dat de bekabeling in geval van brand in staat moet zijn om de werking van de gecontroleerde veiligheidsinstallaties gedurende een bepaalde periode te garanderen. Er zijn de volgende manieren om aan te tonen dat de bekabeling aan de eisen voldoet.

De kabel moet gelabeld of anderszins gemarkeerd zijn. Documenten waaruit deze identificatie blijkt, moeten bij de kabel worden geleverd. In de documenten moet duidelijk worden aangegeven hoe de kabel is getest. Bij de test die volgens de wetgeving wordt uitgevoerd, wordt de kabel gemonteerd en getest met een standaard hulpstuk.

Meer info over functiebehoudsystemen nu op www.obo.be.

Tags

Aanbeveling Functiebehoudsystemen | Aanbod Functiebehoudsystemen | Advies Functiebehoudsystemen | Bedrijven Functiebehoudsystemen | Beveiliginginstallatie Functiebehoudsystemen | Blog Over Functiebehoud |